Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Σύγκρουση, ψέματα και βιντεοταινίες στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ελληνικό ...!


Σύγκρουση, ψέματα και βιντεοταινίες στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ελληνικό


Στη μείζονα αυξημένη 7μελή σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ειδική σύνθεση) συζητήθηκαν οι αιτήσεις αναθεώρησης της περιφέρειας Αττικής και του δικηγόρου Γιώργου Κόκκα, ατομικά, αλλά και ως εκπρόσωπου της πολιτικής κίνησης «Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας» και της ένωσης προσώπων «Συσπείρωση για Δημοκρατία και Σεισάχθεια», με τις οποίες ζητούν να αναιρεθεί η πρόσφατη απόφαση του 6ου Τμήματος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου που έκρινε νόμιμο τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Ελληνικού με πλειοδότη την εταιρεία LAMDA.

Σημειώνεται ότι το 6ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με υπ΄ αριθμ. 3800/2014 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση του ΤΑΙΠΕΔ και ανακάλεσε την προηγούμενη απόφαση του Ζ΄ Κλιμακίου του ίδιου δικαστηρίου, που είχε «παγώσει» τη σχετική διαδικασία για το Ελληνικό.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η περιφέρεια Αττικής κατέθεσε συμπληρωματικά στοιχεία για την υπόθεση του Ελληνικού, όπως είναι η 250 σελίδων τεχνική μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η οποία ανεβάζει  την αξία της έκτασης σε σχέση με το τίμημα που συμφωνήθηκε (915 εκατ. ευρώ).

Ακόμη, η Περιφέρεια τόνισε ότι είναι «εξευτελιστική η τιμή πώλησης» και πως η μεταβίβαση είναι αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς παραβιάζονται οι κανόνες του ανταγωνισμού, αφού επήλθε νόθευση των κανόνων αυτών, λόγω της δωρεάν χορήγησης άδειας καζίνου, της απαλλαγής από το φόρο, κ.λπ.

Τέλος, η Περιφέρεια ζήτησε να προχωρήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο σε έλεγχο προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και να μην αρκεστεί μόνο στο διαγνωστικό σκέλος.

Ο κ. Κόκκας αρχικά ζήτησε την αναβολή συζήτησης της υπόθεσης, λόγω της αίτησης διόρθωσης των πρακτικών της προηγούμενης δικασίμου που έχει καταθέσει και δεν έχει πάρει τα νέα πρακτικά. Όμως το αίτημά του απορρίφθηκε.

Στη συνέχεια ο δικηγόρος υποστήριξε ότι υπήρξε τροποποίηση των όρων της σύμβασης, αλλά το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, ενώ τόνισε ότι παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας.
H εταιρεία LAMDA ανέφερε ότι τόσο η περιφέρεια Αττικής όσο και ο κ. Κόκκας δεν έχουν έννομο συμφέρον να ασκήσουν τις αιτήσεις αναίρεσης, ενώ τόνισε ότι η μελέτη του ΤΕΕ που επικαλείται η Περιφέρεια δεν αποτελεί δημόσιο έγγραφο, απλώς το Επιμελητήριο εκφράζει μια επιστημονική κρίση. Το ΤΑΙΠΕΔ και το ελληνικό Δημόσιο ζήτησαν την απόρριψη όλων των αναιρέσεων.

Ο επίτροπος του ΕΣ Μιχαήλ Ζημής πρότεινε στο δικαστήριο να απορριφθούν όλες οι αιτήσεις ως απαράδεκτες. Και αυτό γιατί τόσο η Περιφέρεια όσο και ο κ. Κόκκας δεν έχουν την ιδιότητα του διαδίκου. Και δεν έχουν την ιδιότητα αυτή, καθώς μετά την απόφαση του 6ου Τμήματος έπρεπε να επικαλεστούν ειδικούς λόγους και όχι απλούς τυπικούς λόγους, όπως γίνεται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Eνσταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προκλήθηκε ένταση, όταν ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου Νικόλαος Αγγελάρας αντιλήφθηκε μια συνεργάτιδα του κ. Κόκκα να βιντεοσκοπεί με κινητό τηλέφωνο την ακροαματική διαδικασία, χωρίς προηγουμένως να έχει ζητήσει την άδεια του δικαστηρίου.
Ο κ. Αγγελάρας διέταξε την αποβολή από την δικαστική αίθουσα της συνεργάτιδας του δικηγόρου και έδωσε εντολή το κινητό τηλέφωνο να μην εξέλθει της δικαστικής αιθούσης.
Ο κ. Κόκκας επικαλέστηκε ότι είναι δημόσια η συνεδρίαση και έχει δικαίωμα βιντεοσκοπήσεως και ανέφερε ότι ανάλογες βιντεοσκοπήσεις έχει κάνει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ακόμα, σημείωσε ότι παραποιηθήκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συζήτησης στο 6ου Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ίδια υπόθεση και έχει υποβάλλει αίτηση διόρθωσης των πρακτικών και για το λόγο αυτό προέβη στην βιντεοσκόπηση.
Επίσης, ο κ. Κόκκας επισήμανε ότι εξαπατήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς δεν του δόθηκαν τα έγγραφα που έχει ζητήσει από την προηγούμενη συζήτηση της υπόθεσης στο 6ο Τμήμα.
Ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου επανέλαβε ότι το κινητό με το οποίο γινόταν η βιντεοσκόπηση πρέπει να παραμείνει στην αίθουσα για να διαγραφεί το επίμαχο βίντεο.
 Ο κ. Κόκκας απάντησε ότι η διαγραφή του βίντεο θα γίνει όταν διορθωθούν τα πρακτικά της προηγούμενης ακροαματικής διαδικασίας.
Τότε, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου διέκοψε την ακροαματική διαδικασία, προκειμένου να διαγραφεί το βίντεο από το κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια προχώρησε στην περαιτέρω διαδικασία.
Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του.


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου