Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ (;)

   ΝΙΚΟΣ  ΙΓΓΛΕΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ
Η απάντηση στην ευρω-κατοχή

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να αμφισβητήσει τη γερμανική 
Ευρώπη, το ευρω-μάρκο και τον ευρωμονόδρομο. Με
 την εισαγωγή του εθνικού νομίσματος, της Νέας Δραχμής, 
θα αυξηθεί η ρευστότητα της οικονομίας, θα 
χρηματοδοτούνται οι παραγωγικές επενδύσεις και το 
κράτος θα παύσει να δανείζεται, δε θα δημιουργείται 
πια νέο χρέος και δε θα πληρώνουμε άλλους τόκους. 
Η Νέα Δραχμή δε θα υποτιμηθεί, κανείς δε θα χάσει 
την περιουσία του και τα λεφτά του, δε θα υπάρξει
 πληθωρισμός, η ανεργία θα μειώνεται με τις νέες 
επενδύσεις και οι μισθοί θα αυξάνονται προοδευτικά.

 Περιεχόµενα του βιβλίου:
           1.  Η προπαγάνδα
           2. Η παγίδα ρευστότητας
           3. Το σχέδιο της Τριαρχίας
           4. Η εναλλακτική λύση
               4.1. Οι τράπεζες
               4.2. Η ισοτιµία
               4.3. Καταθέσεις-επιτόκια
               4.4. Κίνηση κεφαλαίων
               4.5. Πληρωµές στο εξωτερικό
           5. Το Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών
           6. Το ∆ηµόσιο Χρέος
           7. Τι να κάνουµε
           8. Το έλλειµµα του Προϋπολογισµού
           9. Αναπτυξιακή πολιτική
          10. Η πραγµατική οικονοµία
          11. Ιδιωτικοποιήσεις ή επενδύσεις;
          12. Εισοδηµατική πολιτική                                          
          13. Η γεωπολιτική διάσταση                                         
             14. Επίλογος                                                                   

                                                                    Αθήνα 2013
                                          Σειρά:ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

                                      Σελίδες: 103,   www.livanis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου