Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Λεωφορειολωρίδες αντίθετης ροής στο κέντρο του Πειραιά

Θα είναι µήκους 2,8 χιλιοµέτρων και θα εφαρµοστούν από το φθινόπωρο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΕΛΕΖΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011 - ΤΑ ΝΕΑ


Απλώνεται κι άλλο το δίκτυο των λεωφορειοδρόµων στον Πειραιά, παρότι το τελευταίο διάστηµα οι αρµόδιες αρχές αδυνατούν να αστυνοµεύσουν αποτελεσµατικά τις λεωφορειολωρίδες που ήδη λειτουργούν στην Αττική και το συνολικό µήκος τους σήµερα ξεπερνά τα 50 χιλιόµετρα.

Στα σχέδια του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) περιλαµβάνεται η δηµιουργίαπέντε καινούργιων λεωφορειοδρόµων αντίθετης ροής στο κέντρο του Πειραιά, συνολικού µήκους 2,8 χιλιοµέτρων. Πρόκειται για λεωφορειολωρίδες που αναµένεται να λειτουργήσουν µέσα στους επόµενους µήνες στις οδούς: Βασιλέως Γεωργίου Α΄, Χατζηκυριακού, Γρηγορίου Λαµπράκη, 2ας Μεραρχίας και Ηρώων Πολυτεχνείου. Οι λεωφορειολωρίδες αυτές θα εφαρµοστούν πιθανότατα από το φθινόπωρο.
Ωστόσο, την ίδια στιγµή, διαπιστώνεται ότι στο δίκτυο των λεωφορειοδρόµων που λειτουργούν, υπάρχουν πλέον λεωφορειολωρίδες δύο ταχυτήτων! Από τη µια υπάρχουν οι λωρίδες που φυλάσσονται, επιτρέποντας στα αστικά λεωφορεία να αναπτύσσουν ταχύτητες έως και 23-25 χιλιοµέτρων την ώρα, και από την άλλη οι λεωφορειόδροµοι που η εφαρµογή τουςκαταστρατηγείται συστηµατικά, µε αποτέλεσµα τα λεωφορεία να κινούνται µε µόλις 7 χλµ. την ώρα! Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει σήµερα αποτελεσµατική φύλαξη των λεωφορειοδρόµων είναι η έλλειψη αστυνοµικής δύναµης.

ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Το βασικό πλεονέκτηµα των λεωφορειολωρίδων αντίθετης ροής, λένε οι συγκοινωνιολόγοι, είναι ότι δεν χρειάζονται αστυνόµευση. Κι αυτό, καθώς σε αυτές δεν µπορούν να µπαίνουν ούτε να σταθµεύουν Ι.Χ., ταξί και φορτηγά ή ηµιφορτηγά, δεδοµένου ότι τα αστικά λεωφορεία και τα τρόλεϊ δεν κινούνται παράλληλα µε τα άλλα οχήµατα, αλλά αντίθετα. Μεγάλη σηµασία για την αποδοτικότητα του µέτρου των λεωφορειολωρίδων, προσθέτουν οι συγκοινωνιόλογοι, έχει η σωστή λειτουργία τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε µια λεωφορειολωρίδα παράλληλης ροής, η οποία λειτουργεί σωστά και δεν χρειάζεται αστυνόµευση, η µέση αύξηση της ταχύτητας των λεωφορείων κυµαίνεται από 50% έως 100%, ενώ σε µια αντίθετης ροής λεωφορειολωρίδα η αύξηση αυτή φθάνει έως και 200%. Στην Αθήνα η µέση αύξηση της ταχύτητας των αστικών λεωφορείων και των τρόλεϊ που διέρχονται σε όλο το µήκος της διαδροµής τους µέσα από λεωφορειολωρίδες ξεπερνά το 20%.

Ειδικότερα, όσον αφοράτον Πειραιά, η διοίκηση τουΟργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) αποφάσισε να προχωρήσουν οι τελικές µελέτες κατασκευής πέντε νέων λεωφορειολωρίδων αντίθετης ροής σε κεντρικά σηµεία της πόλης. Σύµφωνα µε στελέχη του ΟΑΣΑ, η µελέτη εφαρµογής αποκλειστικών λωρίδων κυκλοφορίας αντίθετης ροής για τα µέσα µαζικής µεταφοράς στο βασικό οδικό δίκτυο του Πειραιά έχει εκπονηθεί εδώ και αρκετό καιρό από τον ∆ήµο Πειραιά, ο οποίος θα αναλάβει και το κόστος εφαρµογής τους. Η µελέτη λαµβάνει υπόψη την υφιστάµενη λειτουργία γραµµών των αστικών συγκοινωνιών και τις προτεινόµενες µονοδροµήσεις των οδών Βασ. Γεωργίου Α΄, 2ας Μεραρχίας, Ηρ. Πολυτεχνείου, Γρ. Λαµπράκη και της οδού Χατζηκυριακού και γιατον λόγο αυτόν προτείνει τη δηµιουργία αποκλειστικών λωρίδων αντίθετης ροής µε την υπόλοιπη κυκλοφορία. Οι διαδροµές των γραµµών λεωφορείων και τρόλεϊ δεν αλλάζουν, µε εξαίρεση τις γραµµές 906 και 909 που θα πρέπει να διέρχονται πλέονµέσω της οδού 2ας Μεραρχίας και όχι της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄.

∆ύο ταχυτήτων
Υπάρχουν λεωφορειολωρίδες δύο ταχυτήτων!
Από τη µια οι λωρίδες που φυλάσσονται, επιτρέποντας στα αστικά λεωφορεία να αναπτύσσουν ταχύτητες έως 23-25 χιλιοµέτρων την ώρα, και από την άλλη οι λεωφορειόδροµοι που η εφαρµογή τους καταστρατηγείται συστηµατικά, µε αποτέλεσµα τα λεωφορεία να κινούνται µε µόλις 7 χλµ. την ώρα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου